وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: 60،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: 35،۷۱۵ دوج کوین
شروع پروژه: ۱60 روز پیش مجموع سود ما: 9،۶۸۴ دوج کوین
مانیتور شده: 35 روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰9٫02
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی امنیتی: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۴% تا ۴٫۷% روزانه برای ۳۰ روز - ماهانه 20 الی 35 درصد